Siirry sisältöön

MAKSA LASKUSI, MUTTA VAIN SE MITÄ KUULUU MAKSAA

Olen joskus kertonut miten välttyä perintätoimilta huijauslaskujen kanssa. Tästä kirjoitin blogin nimellä ”laskun maksaminen on huge mistake”. Tänään katsotaan aitojen laskujen laillisuutta ja ilmaista neuvonantoa yksityiselle, että yritykselle.

Minusta on varsin outoa, että perintätoimistot eivät toimi lakien mukaan. Normaalit ihmiset luonnollisesti olettavat niiden toimivan ja maksavat laskuja mukisematta.

Ollessani elokuussa asiakaskäynnillä Helsingissä sain puhelun yrittäjältä, jolle olen laatinut sopimuksia. Hän kysyi mielipidettä meneekö kaupungin lakimiehen lähettämä maksuvaatimus pysäköintivirhemaksusta mun mielestä oikein. Kertoi maksaneensa 10pv myöhässä ja karhukirjeitä ei ehtinyt tulla. Maksuvaatimus tässä tapauksessa ei mene oikein, eikä se ole pelkästään mun mielipide. Pyysin aineiston sähköpostiin ja pyysin saada asian hoitaa. Laitoin kyseisen kaupungin lakimiehelle alla olevan vastineen:

ASIA 

Maksuvaatimus asianumerolla 79084 kiistetään perusteeltaan. Määrältä myönnetään 13% viivästyskorko 10vrk ajalta. Myönnetyksi koituu näin ollen 14snt velka, joka on nyt teille jo maksettu. Perusteeltaan vaatimus kiistetään, koska kyseinen maksuvaatimus on ristiriidassa lain kanssa.

5 § (18.1.2013/31)
Maksuvaatimus kuluttajasaatavan perinnässä:
Perintätoimintaa ammattimaisesti harjoittavan on periessään kuluttajasaatavaa toisen lukuun tai sille yksinomaan perintätarkoituksessa siirrettyä kuluttajasaatavaa annettava tai lähetettävä velalliselle maksuvaatimus.
Maksuvaatimuksen on oltava kirjallinen. Sen saa kuitenkin toimittaa velalliselle myös muulla pysyvällä tavalla, jos velallinen on saatavan erääntymisen jälkeen nimenomaisesti hyväksynyt saatavaa koskevien tiedonantojen toimittamisen tällä tavalla.
Maksuvaatimusta ei saa antaa tai lähettää ennen kuin velallista on saatavan erääntymisen jälkeen muistutettu saatavasta ja maksumuistutuksen esittämisestä tai lähettämisestä on kulunut vähintään 14 päivää.

KIISTÄMISEN PERUSTEET:

On riidatonta, että sakko maksettiin 10pv myöhässä. Maksuvaatimuksen sisällön mukaan näyttää riidattomalta, ettei lain vaatimaa muistutusta saatavasta ole lähetetty. Jälkeenpäin korotuksen yksin periminen on ristiriidassa lain kanssa.

PYSÄKÖINNINVALVONTALAKI 17 §
Maksuaika ja viivästysseuraamus:
Pysäköintivirhemaksu on suoritettava 30 päivän kuluessa päätöksen tekemispäivästä. Jos päätös on kuitenkin annettu tiedoksi 8 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla, maksu on suoritettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Pysäköinninvalvoja voi myöntää maksuajan pidennystä.
Jollei pysäköintivirhemaksua ole suoritettu 1 momentissa tarkoitetussa määräajassa tai maksuajassa, maksu on suoritettava saatavien perinnästä annetun lain (513/1999) 10 a §:n 1 momentin 3 kohdassa säädetyllä määrällä korotettuna.

Viimeinen lause tulee tulkita siten, että 40e maksamattomasta sakosta maksumuistutus tilanteessa tehdään korotus, eli muistutuksen saldo tulee olla 54e. ”Maksu on suoritettava säädetyllä määrällä korotettuna”. Tämä tarkoittaa alkuperäisen ja korotuksen yhdistämistä yhdeksi velaksi. Laissa ei mainita oikeudesta periä korotusta jälkeen päin, joten lain mukaan korotusta ei voi periä yksikseen, vaan ainoastaan maksumuistutuksen yhteydessä. Koska maksuvaatimus on lähetetty lain vastaisesti ennen ensimmäistäkään maksumuistutusta, se tulee kiistää perusteeltaan. Koska pysäköintimaksun korotusta peritään virheellisesti ilman alkuperäistä maksua joka on siis jo maksettu, tulee tämäkin kiistää perusteeltaan.

Kunnioittaen, Marko Vuorinen Ansionsa Mukaan Oy.

Sanoin yrittäjälle, että olet viivästyskorkoa velkaa 14snt ja maksat sen vittuillessasi nyt heti ja sitten vaan odotat. Heidän tulee olla seuraavana yhteydessä jatkosta. Eivätpä vielä puoli vuotta myöhemminkään ole mitään vastanneet, joten tämän yrittäjän ei tarvinnut tuota maksaa. Olisi kivaa tietää lähettävätkö silti edelleen maksuvaatimuksia vastoin lakia. Toivottavasti korjasivat toimintamallinsa tulevaisuutta silmällä pitäen.

Toinen vastaava ”toimeksianto” tuli pörssilistautunutta perintätoimistoa vastaan, joka hoitaa toisen yrityksen laskutusta laskutuspalveluna. Asiakkaani oli maksanut jostain syystä liikaa ja tämän palauttamisesta perintätoimisto pitää palvelumaksun. Sinne lähti seuraavanlainen vastine:

ASIA

Olette 12.11.2018 päivänneet asiakkaallemme XXXX Oy tiedoksiannon 249,8e ylisuorituksesta (6827816) ja pyydätte tilinumeroa suorituksen palautusta varten. Ylisuorituksen palautuksesta pidätte 10e palkkion. Tälle emme näe perustetta, koska palkkionne ei perustu lakiin. Perusteeton etu määritellään seuraavasti:

  1. edun saaminen, jota 249,8 ylimääräistä teille on
  2. edun perusteettomuus, jota kuvaa teidän termi ylisuoritus
  3. hyötymisen tapahtuminen toisen kustannuksella, jota on se, että te olette saaneet 249,8e rahaa jonka asiakkaamme on menettänyt ilman vastikkeellista vaihtoa.

Tässä tapauksessa ei ole kysymys palvelusta, josta voitte periä palvelumaksun, vaan perusteettoman edun palautuksesta, jota on esim. jokainen kahteen kertaan laskun maksaminen jossa jokainen maksun saaja pyytää asiakkaalta tilinumeroa perusteettoman edun palauttamista varten. He toimivat lain mukaan, eivätkä peri tästä palvelumaksua.
Esittämänne saatavan siirto toiseen laskuun ilman palvelumaksua tarkoittaa kuittausta. Se määritellään siten, että saatavat ovat samankaltaisia ja perimiskelpoisia. Maksun saaja (XXXX Oy) voi suostua kuittaukseen tarvittaessa. Koska heidän laskut ovat vastikkeellisia ostolaskuja ja nyt saatava raha perusteetonta etua, eivät saatavat ole samankaltaisia, eikä kuittausta voi näin ollen lain mukaan käyttää.

Näin ollen siirtänette 249,8e täysimääräisenä alla olevalle tilinumerolle ja korjaatte käytäntönne lainsäädäntöä vastaavaksi.

Kunnioittaen, Marko Vuorinen Ansionsa Mukaan Oy

Osaatko arvata paljonko asiakkaamme tilille palautui? Lain opiskelu on mielenkiintoista puuhaa. Näissäkin tapauksissa lakia luetaan kahdesta eri suunnasta ja argumentit ratkaisevat. Olisi mielenkiintoista nähdä kirurgien tinkaavan leikkausohjeesta samoin, kuin lain kanssa tulkitaan erillä lailla. Aivan hyvä, että jokainen kirurgi leikkaa nilkan suoraan nilkasta, eikä kynnä sinne reittiä polven kautta.

Viimeisenä ilmaisena neuvona vielä viivästyskorosta se, että maksutapalain mukaan maksupäivä on se, jolloin raha on lähtenyt maksajan tililtä, eikä se jolloin se on saapunut velkojan tilille. Pääsääntöisesti maksaessasi viivästyskorkoa, maksat siis parista ylimääräisestä päivästä. Mikäli maksumuistutus on päivätty maksupäivälle tai sen jälkeen, ei ole velvollisuutta maksaa maksumuistutusmaksuja.

Jännä nähdä mille alalle laajennamme.

Marko, Ansionsa Mukaan Oy