Aihearkisto: Yleinen

”Voitaisko me tavata, tästä en selviä itsekseni?”

Edessäni istuu Henry. Arka nuori mies hyvin epävarman oloisena. ”Kerroppas huolesi, niin kerron osaanko auttaa tai kuka voisi mielestäni osata”. Nuorella miehellä on ikää 25-v ja hän on uhkapelaaja jo toista kertaa.  Heti täysi-ikäisyyteen saavuttuaan hän oli saanut pelattua vanhempien ja isovanhempien hänelle säästämän aikuisiän pesämunan. Nyt muutama vuosi myöhemmin tilanne on pahempi.

Henry kertoo, ettei ole koskaan pelannut onnenpelejä. Hän pelaa urheilupelejä. Tuolloin vuosia sitten hän sai kymmenentuhannen euron voiton Vakioveikkauksesta. Tästä syntyi tunne, kuinka helppoa rahaa nämä pelit tarjoavatkaan. Seuraavat vedot lyötiin isolla rahalla ja kun voittoa ei tullutkaan, panokset kasvoivat aikaisempien tappioiden paikkaamiseksi. Henry velkaantui ja tilanne korjautui maksamalla velat pois tuolla mainitulla pesämunalla. Näin Henryn pelaaminen loppui.

Nyt myöhemmin koulusta on valmistuttu ja työpaikan turvin tulot ovat säännölliset. Avoliitossa asuessa kustannuksia hoitaa kaksi aikuista, joten ylimääräiselle rahalle löytyi uudelleen vanha harrastus. Nyt uusi ura alkoi uudella entistä isommalla voitolla ja kuten aikaisemminkin, helppo raha kasvatti panokset kohtuuttomiksi. Kun aikaisempien tappioiden takaisin saamiseen ei enää riittänyt omat rahat, oli rinnalle tullut kulutusluotot.

Kun tilanne muuttui kohtuuttomaksi eikä luottojen lyhentämiseen ollutkaan rahaa, oli Lady Fortuna tullut kehiin ja Henry onnistui useasti saamaan viime tingassa uuden suurvoiton. Henry maksoi lyhennykset ja entistä suuremmilla panoksilla hän hävisi loput. Marraskuussa Henry oli nyt käynyt isälleen sanomassa, että: ”nyt tämän on loputtava ja mä tarvin sulta apua”. Isä lupasi tehdä kaiken minkä pystyy, mutta vaatinut poikaansa etsimään ulkopuolista apua rahankäyttöön ja Henry oli löytänyt meidän yhtiön.

Kerroin Henrylle, että kaksi peliongelmaista ihmistä on suomessa kirjoittanut kirjan ongelmastaan ja omistan ne molemmat. Tästä syystä tiedän, ettei itse pelaaminen ole Henryn ongelma. Hänen ongelma on peleissä voittaminen, jota hän ei osaa käsitellä. Hän tarvitsee suuremman ja suuremman euforian tunteen, jonka voittamisesta saa. Tämän vuoksi panokset kasvavat ja lopuksi ne kasvavat tappioiden paikkaamista varten. Kun valtavilla panoksilla sitten viime tingassa onnistuukin voittamaan, on kyseessä ennätys suuri voitto ja ennätyksellinen euforian tunne. Tässä tunnetilassa ei käy mielessä maksaa voittorahoilla velkoja vähemmäksi ja lopettaa pelaamista. Tästä johtuen Henry ei voi ikinä enää pelata yhtään mitään, jossa palkintona on rahaa.

Henry on velkaa 56 000e, eikä palkka enää riitä kaikkien lainojen lyhennysten maksuun ja Henry on henkisesti lyöty. Sanoin Henrylle, että hänen tulee kuitenkin olla ylpeä itsestään, nimittäin tilastot eivät valehtele ja Henry on tavallisessa tilanteessa. Yli puolet meidän keskiluokasta velkaantuu koko ajan lisää. Luottotietomerkintöjen määrä kasvaa koko ajan. Henry on tullut hakemaan apua ja tilanteensa avoimesti myöntämään. Tähän joukkoon kuuluu häviävän pieni osa nykyisistä ylivelkaantuneista. Henrylle ei ole ehtinyt tulla edes kirjettä perintätoimistosta, luottotietomerkinnästä nyt puhumattakaan.

Kerroin Henrylle, että voin antaa neuvoja mitä hänen tulee tehdä saadakseen velkojen lyhentämisen siedettävälle tasolle. Voin opettaa toisenlaisen rahankäyttötyylin ja se hoituu helpoiten, kun hän ostaa liput meidän neljään erilaiseen koulutustapahtumaan, sekä sen, että voin analysoida kaikki hänelle tarjoutuvat rahoitusmahdollisuudet ja laatia tarvittaessa sopimuksia. ”MÄ EN VOI AUTTAA SUA IRTI ONGELMASTASI. Siihen ei pysty kukaan muu kuin sinä itse. Sinun itse tulee muuttaa toimintamallisi. Kuten olet jo nähnyt, samanlainen toimintamalli johtaa samanlaiseen lopputulokseen. Jos itseäsi muutat, onnistut kyllä.” Lyötiin kättä päälle ja edestäni nousi seisomaan jo paljon itsevarmemman oloinen Henry.

Lopuksi sovimme, että mä selvittelen netistä näiden lainojen yhdistämispalveluiden ehtoja ja hintoja ja Henry selvittää pankeista vastaavia.  56 000e velkaa on törkeän pieni este aloittaa alusta uudelleen, kun ikää on vasta 25-v ja vakituinen työpaikka.

Ongelman korjaaminen alkaa ongelman myöntämisestä.

Marko, Ansionsa Mukaan Oy

 

 

Maksa laskusi, mutta vain se mitä kuuluu maksaa

Olen joskus kertonut miten välttyä perintätoimilta huijauslaskujen kanssa. Tästä kirjoitin blogin nimellä ”laskun maksaminen on huge mistake”. Tänään katsotaan aitojen laskujen laillisuutta ja ilmaista neuvonantoa yksityiselle, että yritykselle.

Minusta on varsin outoa, että perintätoimistot eivät toimi lakien mukaan. Normaalit ihmiset luonnollisesti olettavat niiden toimivan ja maksavat laskuja mukisematta.

Ollessani elokuussa asiakaskäynnillä Helsingissä sain puhelun yrittäjältä, jolle olen laatinut sopimuksia. Hän kysyi mielipidettä meneekö kaupungin lakimiehen lähettämä maksuvaatimus pysäköintivirhemaksusta mun mielestä oikein. Kertoi maksaneensa 10pv myöhässä ja karhukirjeitä ei ehtinyt tulla. Maksuvaatimus tässä tapauksessa ei mene oikein, eikä se ole pelkästään mun mielipide. Pyysin aineiston sähköpostiin ja pyysin saada asian hoitaa. Laitoin kyseisen kaupungin lakimiehelle alla olevan vastineen:

ASIA 

Maksuvaatimus asianumerolla 79084 kiistetään perusteeltaan. Määrältä myönnetään 13% viivästyskorko 10vrk ajalta. Myönnetyksi koituu näin ollen 14snt velka, joka on nyt teille jo maksettu. Perusteeltaan vaatimus kiistetään, koska kyseinen maksuvaatimus on ristiriidassa lain kanssa.

5 § (18.1.2013/31)
Maksuvaatimus kuluttajasaatavan perinnässä:
Perintätoimintaa ammattimaisesti harjoittavan on periessään kuluttajasaatavaa toisen lukuun tai sille yksinomaan perintätarkoituksessa siirrettyä kuluttajasaatavaa annettava tai lähetettävä velalliselle maksuvaatimus.
Maksuvaatimuksen on oltava kirjallinen. Sen saa kuitenkin toimittaa velalliselle myös muulla pysyvällä tavalla, jos velallinen on saatavan erääntymisen jälkeen nimenomaisesti hyväksynyt saatavaa koskevien tiedonantojen toimittamisen tällä tavalla.
Maksuvaatimusta ei saa antaa tai lähettää ennen kuin velallista on saatavan erääntymisen jälkeen muistutettu saatavasta ja maksumuistutuksen esittämisestä tai lähettämisestä on kulunut vähintään 14 päivää.

KIISTÄMISEN PERUSTEET:

On riidatonta, että sakko maksettiin 10pv myöhässä. Maksuvaatimuksen sisällön mukaan näyttää riidattomalta, ettei lain vaatimaa muistutusta saatavasta ole lähetetty. Jälkeenpäin korotuksen yksin periminen on ristiriidassa lain kanssa.

PYSÄKÖINNINVALVONTALAKI 17 §
Maksuaika ja viivästysseuraamus:
Pysäköintivirhemaksu on suoritettava 30 päivän kuluessa päätöksen tekemispäivästä. Jos päätös on kuitenkin annettu tiedoksi 8 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla, maksu on suoritettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Pysäköinninvalvoja voi myöntää maksuajan pidennystä.
Jollei pysäköintivirhemaksua ole suoritettu 1 momentissa tarkoitetussa määräajassa tai maksuajassa, maksu on suoritettava saatavien perinnästä annetun lain (513/1999) 10 a §:n 1 momentin 3 kohdassa säädetyllä määrällä korotettuna.

Viimeinen lause tulee tulkita siten, että 40e maksamattomasta sakosta maksumuistutus tilanteessa tehdään korotus, eli muistutuksen saldo tulee olla 54e. ”Maksu on suoritettava säädetyllä määrällä korotettuna”. Tämä tarkoittaa alkuperäisen ja korotuksen yhdistämistä yhdeksi velaksi. Laissa ei mainita oikeudesta periä korotusta jälkeen päin, joten lain mukaan korotusta ei voi periä yksikseen, vaan ainoastaan maksumuistutuksen yhteydessä. Koska maksuvaatimus on lähetetty lain vastaisesti ennen ensimmäistäkään maksumuistutusta, se tulee kiistää perusteeltaan. Koska pysäköintimaksun korotusta peritään virheellisesti ilman alkuperäistä maksua joka on siis jo maksettu, tulee tämäkin kiistää perusteeltaan.

Kunnioittaen, Marko Vuorinen Ansionsa Mukaan Oy.

Sanoin yrittäjälle, että olet viivästyskorkoa velkaa 14snt ja maksat sen vittuillessasi nyt heti ja sitten vaan odotat. Heidän tulee olla seuraavana yhteydessä jatkosta. Eivätpä vielä puoli vuotta myöhemminkään ole mitään vastanneet, joten tämän yrittäjän ei tarvinnut tuota maksaa. Olisi kivaa tietää lähettävätkö silti edelleen maksuvaatimuksia vastoin lakia. Toivottavasti korjasivat toimintamallinsa tulevaisuutta silmällä pitäen.

Toinen vastaava ”toimeksianto” tuli pörssilistautunutta perintätoimistoa vastaan, joka hoitaa toisen yrityksen laskutusta laskutuspalveluna. Asiakkaani oli maksanut jostain syystä liikaa ja tämän palauttamisesta perintätoimisto pitää palvelumaksun. Sinne lähti seuraavanlainen vastine:

ASIA

Olette 12.11.2018 päivänneet asiakkaallemme XXXX Oy tiedoksiannon 249,8e ylisuorituksesta (6827816) ja pyydätte tilinumeroa suorituksen palautusta varten. Ylisuorituksen palautuksesta pidätte 10e palkkion. Tälle emme näe perustetta, koska palkkionne ei perustu lakiin. Perusteeton etu määritellään seuraavasti:

  1. edun saaminen, jota 249,8 ylimääräistä teille on
  2. edun perusteettomuus, jota kuvaa teidän termi ylisuoritus
  3. hyötymisen tapahtuminen toisen kustannuksella, jota on se, että te olette saaneet 249,8e rahaa jonka asiakkaamme on menettänyt ilman vastikkeellista vaihtoa.

Tässä tapauksessa ei ole kysymys palvelusta, josta voitte periä palvelumaksun, vaan perusteettoman edun palautuksesta, jota on esim. jokainen kahteen kertaan laskun maksaminen jossa jokainen maksun saaja pyytää asiakkaalta tilinumeroa perusteettoman edun palauttamista varten. He toimivat lain mukaan, eivätkä peri tästä palvelumaksua.
Esittämänne saatavan siirto toiseen laskuun ilman palvelumaksua tarkoittaa kuittausta. Se määritellään siten, että saatavat ovat samankaltaisia ja perimiskelpoisia. Maksun saaja (XXXX Oy) voi suostua kuittaukseen tarvittaessa. Koska heidän laskut ovat vastikkeellisia ostolaskuja ja nyt saatava raha perusteetonta etua, eivät saatavat ole samankaltaisia, eikä kuittausta voi näin ollen lain mukaan käyttää.

Näin ollen siirtänette 249,8e täysimääräisenä alla olevalle tilinumerolle ja korjaatte käytäntönne lainsäädäntöä vastaavaksi.

Kunnioittaen, Marko Vuorinen Ansionsa Mukaan Oy

Osaatko arvata paljonko asiakkaamme tilille palautui? Lain opiskelu on mielenkiintoista puuhaa. Näissäkin tapauksissa lakia luetaan kahdesta eri suunnasta ja argumentit ratkaisevat. Olisi mielenkiintoista nähdä kirurgien tinkaavan leikkausohjeesta samoin, kuin lain kanssa tulkitaan erillä lailla. Aivan hyvä, että jokainen kirurgi leikkaa nilkan suoraan nilkasta, eikä kynnä sinne reittiä polven kautta.

Viimeisenä ilmaisena neuvona vielä viivästyskorosta se, että maksutapalain mukaan maksupäivä on se, jolloin raha on lähtenyt maksajan tililtä, eikä se jolloin se on saapunut velkojan tilille. Pääsääntöisesti maksaessasi viivästyskorkoa, maksat siis parista ylimääräisestä päivästä. Mikäli maksumuistutus on päivätty maksupäivälle tai sen jälkeen, ei ole velvollisuutta maksaa maksumuistutusmaksuja.

Jännä nähdä mille alalle laajennamme.

Marko, Ansionsa Mukaan Oy

 

Älkää olko turhasta huolissanne

Olen paljon kirjoituksissani soimannut ammattiliittoja, mutta olen myös saanut paljon kiitosta siitä, että olen soimannut myös työnantajia. Näkemykseni on se, että samassa veneessä toinen toisestaan huolehtien päästään maaliin.

Nyt on kansan suussa jopa puhuttu yleislakosta vastaiskuna hallituksen esitykselle pienyritysten irtisanomissuojan helpottamisesta. En ala nyt soimaamaan ay-liikkeitä kovin kummemmin, mutta väärä kuva esityksestä on työväelle annettu.

Kun olen ollut palkansaajana, ei minua ole koskaan yksikään työnantaja kohdellut huonosti. Kun olen yrittäjien tapahtumissa jutellut yrittäjien kanssa, en ole koskaan kuullut keskustelua jossa moititaan omaa henkilökuntaa. Itseasiassa päinvastoin, sillä usemmiten kuulee omistajan sanovan omasta yrityksestä siten, että:” meillä on niin hyvä porukka hommissa…”. Silti hyvin usein kuulen palkansaaja tuttavieni moittivan omaa työpaikkaansa ja työnantajaansa. Tällaisen yleismaineen ja vastakkain asettelun luomisesta olen hieman liitoille vihainen ja siksi niitä olen kritisoinut.

Ajatellaanpa tuota hallituksen tekemää ”karmeaa” esitystä. Tästä on nyt annettu sellainen kuva, että jopa ”pärstäkerroin” olisi riittävä syy tulevaisuudessa potkuille. Ei tästä ole kysymys. Kukaan yrittäjä ei uuden lain turvin tule maanantaina töihin mielessään ajatus siitä, kuka tänään lähtee. Ei kukaan. Työntekijät ovat yrittäjän tärkein ja kallein investointi. Vastoin yleistä näkemystä väitän, ettei kenelläkään täyspäisellä yrittäjällä ole varaa alkaa jakelemaan mielivaltaisesti potkuja.

Esityksessä on kyse poikkeustapauksista jossa yrittäjä on tehnyt virheellisen rektytoinnin. Jokainen aiemmin hyväksi havaittu työntekijä nauttii edelleen vakituisesta työpaikasta, vaikka esitys läpi menisikin. Tässä poikkeustapauksessakin taustalla on edelleen lakeja irtisanomisen perusteista. Tämä muutos ei muuta käytännössä yhtään mitään muuta kuin sen, että laittomat irtisanomiset tulevat vähenemään. Olen vahvasti sitä mieltä, että tämän esityksen vaihdossa voitaisiin tuplata suoja laitonta irtisanomista vastaan, eli minimi korvaus olisi 3kk sijaan jatkossa 6kk. Olen kovasti tätä mieltä siitä syystä, että jos joku ”Hurja Harri” alkaa lakimuutosta hyväksi käyttämään ja viemään muiden yrittäjien mainetta lokaan, kuuluu tästä saada kunnollinen rangaistus. Tyhmyydellä on hintansa.

Hallitus hakee esityksellä lisää työpaikkoja. Ymmärrän täysin miten voivat nähdä tällaisen esityksen mahdollisesti lisäävän työpaikkoja. Ensinnäkin on tarkoitus madaltaa kynnystä palkata se ensimmäinen työntekijä. Madalletaan siis yrittäjän kynnystä alkaa työnantajaksi.

Miten tämä voi lisätä työpaikkoja myös näissä liki kymmenen hengen firmoissa? Kerrotaanpa tämä nyt tässä ammattiliitoillekin. Otetaan esimerkki: ”Villi Ville” kasvattaa tasaisesti yritystään ja palkkaa vuosittain yhden työntekijän lisää. Nyt hänellä on 8 työntekijää, joista toiseksi viimeisenä palkattu onnistui kuuden kuukauden koeajan verran näyttämään loistavalta työntekijältä. Koeajan jälkeen näytteleminen loppui ja työnantaja ymmärtää miten tuo näyttely oli mahdollista. Onhan hän itsekin näytellyt 20 vuotta avioliitossaan onnellista ja pari kaveria näytellyt facebookissa mahtavaa läpi elämänsä. No big deal! Nyt firma ei enää kasva, koska tämä pajan oma Clint Eastwood hämmentää koko pakkaa ja saikkaa kaikkien kanssa. Usein työnantajat eivät tässä tilanteessa ole uskaltaneet tehdä kovaa ratkaisua irtisanomisen muodossa, koska ovat pelänneet mahdollista oikeusriitaa. Näin se yrityksen kasvaminen sitten loppui, koska yritys on juuri niin hyvä, kuin sen heikoin lenkki on.

Jos tällaisissa pakon sanelemassa tilanteissa voisi hieman pienemmällä pelolla oikeusriidasta sanoa henkilön irti, saataisiin työilmapiiri, sekä tuottavuus paremmaksi ja turvattua muiden seitsemän työntekijän työpaikka. Lisäksi Villi Ville voi ottaa uuden henkilön näyttämään osaamisensa. Tämä uusi osoittautuisi yhtä hyväksi rekrytoinniksi kuin seitsemän aiempaakin ja firma jatkaisi kasvamistaan ja muutaman vuoden päästä Villi Ville ei enää edes kuuluisi tämän uuden lain piiriin, koska hänellä olisi jo esim. 12 henkeä töissä. Näin ollen Villi Villen työntekijämäärä on kasvanut kahdeksasta kahteentoista. Eihän tämä ole prosenteissa kuin 50% enemmän kuin ennen. Liitoillehan tämä tarkoittaa lisää jäseniä työelämässä tuomassa liitolle lisää rahaa, joita liitto sitten sijoittaa jatkuvasti yt-neuvotteluja pitävien pörssiyhtiöiden osakkeisiin.

Vaikka tätä irtisanomista helpotettaisiinkin, ei Villi Ville voi vieläkään olla varma siitä, ettei työsuhderiitaa irtisanomisesta tule. Työntekijä nauttii uuden lain jälkeenkin todella vahvaa irtisanomissuojaa. Sitä ei olla poistamassa, vaan ainoastaan hieman hölläämässä.

Jos taas tämä ”Hurja Harri” alkaa uuden lain myötä heti maanantaina porukkaa pihalle heittelemään, on hän toiminut varmuudella väärin jo ennen lain muutostakin. Ei lakimuutos ihmistä muuta. Jos et ole aiemmin ihmisiä huviksesi pihalle heitellyt, et ala sitä tekemään jatkossakaan. Tällaiset väärin työntekijöitä kohtelevat ”Hurja Harrit” saavat ajan kanssa Ansionsa Mukaan ilman lakimuutoksiakin. Jos et osaa henkilökunnastasi huolehtia, et voi hyvää henkilökuntaa edes saada. Kuinka suureksi firma voi kasvaa, jos kaikki osaaminen ja tuottavuus kulminoituu yrittäjään ilman, että työntekijät omalla panoksellaan siinä auttavat.

Pitää myös muistaa se, että jos on tällainen ”Hurja Harri” vailla ymmärrystä siitä, että työntekijät ovat yrityksen arvokkain investointi, ei järjeä päähän saa lakimuutoksella tuotua. Ei auta edes tyhmyyden kriminalisointi.

Kyllä me normaalit työnantajat haluamme työntekijöistä kiinni pitää, mutta emme halua mahdollisen yhden tekemämme virheen riskeeraavan omaa bisnestä ja kaikkien muiden työntekijöiden työpaikkaa.

Muiden työntekijöiden suojaamisesta tässä on vain kyse. Olkaa siis huoleti.

Marko, Ansionsa Mukaan Oy

Ammattiliittojen suuri kusetus, vol.2

3.9 ilmestyneessä Kauppalehdessä oli iso juttu siitä, kuinka ammattiliitot ovat rikkaita. Pakko myöntää, että kauhistuin. En sitä, että ovat rikkaita, vaan sitä kuinka naivi olen ollut. Totta kai olen olettanut ”jätkän asialla” olevan liiton olevan hieman myös jätkän asemassa, mutta ei.

Ammattiliittojen toiminnasta olen kirjoittanut aikoinaan pitkän blogin, joka on luku ja jako kertojen valossa yksi eniten huomiota saanut kirjoitukseni. Suosittelisin sen nyt kertauksen vuoksi lukemaan. Kirjoituksen sisällä on linkki aiempaan kirjoitukseeni (yhtä paljon huomiota saanut) jossa havainnollistan sitä, kuinka hyvä työntekijä ei liittoa tarvitse, koska hänellä ottajia riittää. Lue tämäkin, niin saat kokonaiskuvan koko työmarkkina touhuun.

Oy Perhe Wirtanen Ab – Me ei oo mitään sille tehty!

Tuossa kirjoituksessa kusetus esimerkkini oli se, että liitot ajavat alakohtaisia palkankorotuksia oma lehmä ojassa, tietäen sen, että palkankorotukset aiheuttavat Suomen kilpailukyvyn heikkenemisen ja työpaikkojen valumisen ulkomaille.

Liittojen edustajilta olen nähnyt kommentteja siitä, kuinka työnantajat tekevät verosuunnittelua maksaakseen mahdollisimman vähän veroa ja samaan aikaan irtisanovat porukkaa. Olen nähnyt kommentteja siitä, kuinka joku rikas yritys ei ajattele muuta kuin rahaa irtisanoessaan porukkaa, vaikka rahaa riittäisi kaikki töissä pitää. Olen myös nähnyt kommentteja palkankorotus puheiden takana siitä, kuinka asumismenot on jo niin paljon tässä maassa kasvaneet, ettei entisillä palkoilla enää pysty itselleen kattoa pään päälle kustantamaan. Kaksinaismoraalisuus kunniaan.

Minä en tiennyt, että keskiverto ammattiliitolla on parisataa miljoonaa kiinni pörssiyhtiöiden osakkeissa. Eli pahimmassa tilanteessa kun ovat olleet barrikaadeilla irtisanomisista, ovat vihollisyrittäjän osakkeihin sijoittaneet, koska tulos paranee irtisanomisen jälkeen.

Minä olen tiennyt, ettei yhteishyödyllinen toimija maksa veroja, mutta en vaan ole hoksannut, että tietenkään tuollaisena toimijana ammattiliitto ei maksa veroja. Tässä ei tarvitse enää muuten puhua verosuunnittelusta, koska ei maksa veroja lainkaan. Saunaillassa voi möhömahaiset liitto johtajat suunnitella lonkeropäissään miten suunnittelisivat verosuunnittelunsa, jos olisivat yhtä surkeassa tilanteessa kuin liittoon kuuluva jätkä, tai hänen työnantajansa.

Tuo asumisen kallistuminen suoraan sanoen vitutti eniten. Valtaosa liittojen sijoitustuotoista tulee kiinteistösijoitus yhtiöiltä, kuten vuokra-asumista kehittävältä Kojamolta. Eihän nämä voi saada taakse kurssinousua ja osingonmaksu kykyä ilman, että vuokrabisnes on kannattavaa. Mitä kalliimpaa vuokralla asuminen on, sitä paremmin voi bisnes ja ammattiliitto kerää tuotot. Mikäli jokainen ihminen tässä maassa saisi 10% palkankorotuksen, on varmaa, että myös vuokrat kallistuisivat 10%, leipä kallistuisi ja kaikki kallistuisi 10%. Miksi? Koska kansalla on 10% enemmän rahaa tuotteista ja palveluista maksaa. Tämän vuoksi tämä asumisen kalleuden moite palkankorotus keskusteluissa sai nyt niskavillani pystyyn. Liitot saavat joka alalle 10% korotukset. He eivät siinä menetä lähtökohtaisesti rahaa. Kojamo tekee parempaa tulosta vuokrankorotusten jälkeen ja liitto tienaa kasvaneilla osingoilla.

Niin usein on haukuttu pörssisijoittajaa duunarin ja liiton toimesta, kun ne ajattelevat vain rahaa ja niiden takia tulee työttömyyttä. Mitäs tähän ammattiliiton toimintaan nyt sanoo duunari Jätkä?

Satoja tuhansia homoja haukkuvia ihmisiä nousi barrikaadeille ja erosi kirkosta, kun Päivi Räsänen puheissaan loukkasi seksuaalivähemmistöjä. Mielestäni tuo oli kaksinaismoraalista toimintaa ”vitun homo” kommenttia viljelevältä kirkosta eronneelta. Nyt jos mielestäsi työnantaja ja sijoittaja ovat pahoja ihmisiä, oikeita kapitalistisikoja, niin on varsin kaksinaismoraalista toimintaa jatkossa kuulua ammattiliittoon!

Hyvä mies ei liittoa kaipaa ja huonolle miehelle työttömyysturva on LAKISÄÄTEINEN. Barrikaadeille vaan ja joukkopako ammattiliitoista käyntiin nyt. Ollaan porukalla suoraselkäisiä ja samaan aikaan!

Liittosi ei ole sinua kehottanut laittamaan huulipunaa, eikä pukeutumaan aistikkaasti, mutta ilman tätä erotiikkakin ne sinua kaksinaismoraalisuudellaan perse raiskaavat.

Marko, Ansionsa Mukaan Oy

Onks nyt sitten kivaa?

Olen useasti kommentoinut erilaisia tyylejä pyörittää yritystoimintaa ja muistuttanut, että samanlainen toiminta johtaa aina samanlaiseen lopputulokseen.

Yleisin toimintamalli meidän yhteiskunnassa on se, että yrittäjä kasvattaa liiketoimintaa ”väärin”, eli liiketoiminta vaatii entistä enemmän yrittäjän panosta ja kun yrittäjä väsyy tai sairastuu, niin yritys on entinen. Toinen suuri riski on se, että aletaan rönsyilemään vähän joka puolelle ja ydinliiketoiminta riskeeraantuu. Valitettavan moni ei aja uutta kannattamatonta toimintaa alas, vaan agressiivisesti odottaa aikaa parempaa ja koko bisnes kaatuu.

Asmo Solutions Oy kehitti paloturvallisen kännykkälaturin ja on nyt konkurssissa. Loistava keksintö, jollaista Nokia oli onnistumatta yrittänyt kehittää vuosia. Matkapuhelin valmistajatkin kiinnostuivat tästä tekniikasta ja jokunen oli halukas patentin ostamaankin. Eipä ollut yllättäen kaupan, vaan ite piti saada hoitaa kaikki. Olisi kieltämättä ollut nimenomaan oikea tyyli antaa vaikka jonkun Omena yhtiön hoitaa valmistus, myynti ja lobbaus siitä, että jokaisen maan lainsäädäntö vaatii paloturvallisen laturin käyttöä. Itse myyjä olisi voinut nostella näitä Royalteja joiden eteen ei tarvitse laittaa enää rikkaa ristiin. Mutta ei ja nyt ollaan konkurssissa.

Makuuni Oy on se kaikkein surullisin esimerkki siitä, miten bisnestä ei pidä hoitaa. Siitä on yli 10-v aikaa kun suoratoisto palvelut alkoivat tulla markkinoille ja kivijalka vuokraamoiden pudotuspeli käynnistyi. Makuuni oli markkinajohtaja. Nyt se on konkurssissa ja viimeisen kuuden vuoden aikana ovat tehneet tappiota yli kolme miljoonaa euroa. Tämä siis viimeisen kuuden vuoden aikana. Merkit tulevasta on ollut ilmoilla jo 10-v sitten, joten miksi liiketoiminnasta ei vaan yksinkertaisesti luovuttu? Olisi vaatinut vain jokaisen myymälän vuokrasopimuksen irtisanomisen ja loppuun myynnin jokaisessa myymälässä irtisanomisaikana ja monta miljoonaa euroa olisi omistajien taskussa! Sitten vaan kehittämään jotain uutta, jos ei osaa elää muuta kuin yrittäjä elämää. En vaan ymmärrä.

Se, että aloitat uuden bisneksen ja et saa sitä lentoon, on aivan tavallista. Se, että kasvatat bisnestäsi väärin ja riskeeraat koko bisneksen, ei sekään ole aivan tavattoman typerää, kunhan osaat ottaa tappiot nopeasti ja lopettaa kannattamattoman rönsyilyn. Mutta tämä Makuunin esimerkki on pöyristyttävää. Kaikki se mitä on saatu vuosien saatossa menestystä kokoon, annettiin hitaasti valua viemäriin.

Ennen Makuunia R-Kioski ketju oli Suomen suurin videovuokraaja. Koska viimeksi olet nähnyt R-kioskilla elokuvia vuokrattavan? Tässä on se täydellinen toiminta. Kun markkina muuttuu, muuttuu toimintakin ja aiemmin tienattuja rahoja ei haaskata. Voisikohan erona olla se, että R-kioskin hallituksessa ei istu pelkästään osakkeen omistajat ja heidän pari kaveriaan, vaan heillä on ammattilaisista koottu hallitus, jotka tietävät sen, että osakeyhtiölaki vaatii heitä työskentelemään huolellisesti ja vastuullisesti yhtiön kehittämisen eteen.

Ansionsa Mukaan Oy tekee merkittäviä laajennuksia palveluiden suhteen loppu vuoden aikana ja yksi näistä on se, että yhtiössämme työskentelee syksyllä kaksi ihmistä, joilla on hallitus ammattilaisen pätevyys. Näin yritykset voivat meiltä ostaa täysin ulkopuolista näkemystä oman yhtiönsä kehittämiseen ilman sidonnaisuuksia/ tunne siteitä.

Tällaisella ulkoistamisella yritykset varmistavat sitä asiaa, että jotain muutakin kiinnostaa varmuudella huolehtia yrityksen rahoista. Mutta jos mielestäsi on pakko menettää rahaa, niin muista se, että

RAHAN MENETTÄMISEN PITÄÄ VÄHINTÄÄNKIN OLLA EDES HAUSKAA!

Marko, Ansionsa Mukaan Oy

 

 

Velka ei tapa, mutta velkoja useinkin

Oletko pistänyt merkille, että meidän yhteiskuntamme välillä tuppaa hieman kansalaisia ylisuojelemaan? Virkamiehet syyttävät säännöksistä EU:ta, vaikka EU antaa vain asetuksen ja meidän päättäjät tekevät päätökset siitä, kuinka hankalasti tämä asetus saadaan direktiivillä otettua käyttöön.

Meillä ei saa mainostaa tupakkaa, ei väkeviä alkoholeja, ei huumeita luonnollisestikaan, koska huumeiden myyminen, hallussa pitäminen ja käyttäminen on laitonta. Meillä ei saa tupakoida enää käytännössä missään, eikä se ole huono juttu. Ikärajoituskin on mielestäni täydellinen 18-v. Kaikkihan me tiedämme sen, että tupakointi lisää sairastumisen ja jopa kuoleman riskiä.

Alkoholi aiheuttaa samoja riskejä. Alkoholilla on kaverinkin kuolemaan oleellinen vaikutus. Kuinka monta ihmistä meidänkin maassa saanut Lethermanista, kun on porukan viimeisen kaljan mennyt juomaan? Olisi mielenkiintoista tietää montako on saanut samasta Sveitsiläisestä laatutuotteesta kun on mennyt juomaan viimeiset kaffet talosta. Sekä tupakkatuotteet, että väkevät viinat aiheuttavat myös rappeuttamista käyttäjiinsä ja sitä kautta yhteiskuntaan. Nehän myös vievät kaiken ylimääräisen rahan. Olen ehdottomasti samaa mieltä, että tämä mainostamisen rajoittaminen on paikallaan.

Olen niin kovin usein kirjoitellut täällä tulevaisuudesta talousasioissa ja miettinyt miten saisimme paremman oman talouden kuosissa pitämisen opin jo yläasteille pakolliseksi ja ennen kaikkea asian tuntevaksi opetukseksi. Olen myös kertonut usein, kuinka ja miksi maksuhäiriömerkinnät tulevat lisääntymään vuosittain. Arto Satonen (kok) on tehnyt lakialoitteen, että korkea korkoisten pikavippien mainostaminen kiellettäisiin…?? Mitä helevettiä?

Tiedätkö ketään joka olisi juonut tai tupakoinut itsensä hengiltä? Niin minäkin. Tiedätkö ketään joka olisi ottanut niin paljon velkaa, että olisi kuollut velkoihinsa? En ehkä minäkään, mutta mietitäänpä sittenkin tätä lakialoitetta.

Oletko koskaan törmännyt alkoholistiin joka kertoo tarinaansa, että velat kaatui päälle ja sitten lähti akka. Taloa ei pystynyt yksin maksamaan, joten sitten meni talo. Siinä oli sitten helppoa hukuttaa murheet pulloon ja se taas vei työpaikan? Niin minäkin…

Velka ei sinänsä tapa, eikä savuke tai olut vedä sulta konkreettisesti valtimoita auki. Kaikki näistä ovat vaarallisia, mutta minun vahva mielipide on se, että velka ruokkii muita ongelmia, joilla ahdistusta voisi lieventää. Ei alkoholismi ja tupakointi ole pelkästään rikkaiden vitsaus. Näitäkin on, mutta enemmissä määrin nämä ovat alemman keskiluokan ongelmia.

Kyllähän homman nimi on se, että tämä mainonnan kielto pikavippeihin on ehdottomasti paras mainonnan kielto mitä meillä on historiassa ollut. Niin hyvin sulla ei taloudellisesti mene ikinä, ettetkö sitä riittävällä velalla voisi perseelleen saada. Siitä se sitten lähtee. Sitten alkaa maistua ravintola elämä ja teinielämän huolettomuuden uudelleen eläminen.

Tämän jälkeen seuraus on pahimmillaan työtön, rahaton, koditon ja akaton tupakoiva alkoholisti. Tästä sitten tämän päivän Irwin voisi tehdä kappaleen ”Kaiken ryssineen lauantai jossa kaikki alkoi siitä kun mä pikavipin sain. Tai: ”Viturallati rallati raa, hauska ojassa on asustaa”.

Kieltoon vaan sanon minä ja yhteiskunta uuteen nousuun.

Marko, Ansionsa Mukaan Oy

Monopolilla voi suojella kaksinaismoralismin

Valtiollinen hyvän tekijämme, monopolilla suojeltu Veikkaus toi itsensä tyylikkäästi viime viikolla otsikoihin. He olivat älähtäneet SUL:lle, koska Suomea kisoissa edustanut Annimari Korte oli mennyt kirjoittamaan artikkelin sivustolle, jonka idea on markkinoida ulkomaisia peliyhtiöitä. Veikkauksen ja SUL:n sopimus totta kai kieltää urheilijalta tällaiset hurjan epämääräiset ja kansakuntaamme rappeuttavat kytkökset.

Minusta tuo oli todella huvittavaa, joten siitä on pakko hieman kirjoittaa. Korte ei kuulu tähän urheiluliittoon, joten on aivan varma, ettei liiton ja Veikkauksen väliset sopimuspykälät hänen tekemisiään rajoita. Liitto voi kuitenkin nimetä kisoihin myös urheilijan, joka ei suoraan ole liiton jäsen. Suomalaisen urheilun puolesta tämä on hieno asia. Veikkauksen sopimuksessa on pykälä, jonka mukaan Veikkaus voi purkaa sopimuksen, mikäli SUL lähettää kisoihin Veikkauksen näkökulmasta edustuskelvottoman urheilijan!?!? Tätä edustaa nyt Annimari Korte.

Tämän sopimuksen mukaan Suomesta ei voida valita kisoihin parhaita urheilijoita, mikäli he eivät kuulu Veikkauksen valvonnan alle. Tästä syystä Veikkaus nyt SUL:lle ärähti. Korte saa kirjoittaa koska sopimus ei häntä sido, mutta liiton pitäisi nyt puhua hänet lopettamaan moisten rikosten tekeminen, ettei Veikkaus pura sopimusta. Toisin sanoen liiton tulee nyt Kortelle kertoa, että mikäli aiot kansainvälisesti tulevaisuudessa kilpailla, niin noudatat sopimuksen pykälää siinä kuin kaikki nekin tekevät, jotka liittoon kuuluvat.

Veikkaus on näemmä suuri jarru suomalaisen urheilun nousulle. Aleksi Valavuori on tuonut useaan otteeseen esille näitä lukuja, joilla Veikkaus eri lajeja tukee. Luvut ovat lähinnä naurettavia. Suomessa meillä on Veikkausliiga, jossa pelaajien palkat ovat pääsääntöisesti naurettavia. Ei lähelläkään ammattilaisliigaa, vaikka on näin suuri sponsori. Yksilölajeissa on käytännössä mahdotonta olla täysi päiväinen ammattiurheilija, toisin kuin monessa muussa maassa. Näissä Valavuori on varmasti oikeassa. Jos taas joku urheilija saisi ison sponsori diilin joltain ulkolaiselta peliyhtiöltä, niin Veikkauksen sponsorisopimuksen mukaan tällaista urheilijaa ei saa nimetä kisoihin. On huikeaa hommaa kerta kaikkiaan. Suomalainen voittaa aina in my ass! Rahalla tuota sopimusehtoa ei ole ostettu, vaan lainsäädännöllä. Suomen rajojen sisällä ei saa ulkomaiset peliyhtiöt mainostaa. Arvatkaapas mikä oli tuo yhtiö joka lahjoi lain läpi?

Reilu 10-v sitten olin pokeriturnauksessa Tukholmassa ja ihmettelin sitä, kuinka katukuva oli täynnä ulkomaisten peliyhtiöiden mainoksia. Taksit, bussit ja kadunvarsien mainospaikat olivat peliyhtiöiden logojen peittämät. Casinolla pokerfloor kertoi mulle, että Ruotsi vapautti osan pelimonopolista ja Ruotsiin on hetkessä syntynyt yli 5000 uutta työpaikkaa mainosalalle. Tästä voi päätellä kuinka paljon suomalaisten urheilijoidenkin olisi mahdollista saada yksityistä sponsoritukea, jos meidän valtiollinen hyväntekijä ei monopolillaan sitä estäisi.

Toinen uutinen joka liittyy aiheeseen, oli se kuinka Jasper Pääkkönen oli peliyhtiöihin sijoittamalla tehnyt itsestään miljonäärin. Jasper oli mukana myös Pokerisivut.com yhtiössä ja on tästä Veikkauksen läpi saamasta markkinointikiellosta joutunut hieman kärsimään.

Jasper näytteli aikoinaan legendaarista Matti Nykästä elokuvassa Matti. Maailman paras mäkihyppääjä, jonka huippuvuosia on varmasti ollut Veikkaus tukemassa. Ehkä henkilökohtaisestikin, mutta vähintään lajiliiton kautta. Kun tästä urheilu ikonista tehtiin elokuva, miten on mahdollista ettei tukijoiden listalta löydy Veikkauksen nimeä? Olisikohan tässä ollut heille edustuskelvoton pääosan esittäjä, koska Jasper on voinut joutua julkisuuteen antamaan näkemyksen Veikkauksen läpi saamasta lakimuutoksesta, joka lopetti esimerkiksi Pokerilehden kustantamisen mainostajien kaikkoamisen vuoksi? Voihan olla, ettei Veikkaus suostunut lähtemään tukijaksi, koska tukijoissa oli Pokerisivut.com jossa oli ulkomaalaisia yhtiöitä mainostamassa itseään. Heillä olisi varmasti ollut riittävästi kassaa ostaa sponsorin paikka pieneltä nettisivustolta ja varmasti tuotantoyhtiö ottaisi suuremman tukijan miettimättä mitään muuta. Tästä syystä näkisin, että jos syy olla tukematta ei ole pääosan esittäjä, niin sitten tämä pieni yhtiö on ostanut isomman ulos sponsorin roolista. Tämä taas kertoo karua kieltä siitä, millaista voisi olla urheilumme tuki eurot ilman meidän rahapelimonopolia.

Mitä tarkoittaa SUL:n sopimuksessa mainittu Veikkauksen näkökulmasta ”edustuskelvoton urheilija”. Riittääkö siihen, että kännipäissään kusee Jeesuspatsaaseen? Vai se, että nainen yrittää kilpailla miesten sarjassa vai jopa se, ettei käytä Veikkauksen holhouskorttia pelatessaan pajatsoa bingossa? Ei tuollaisia sopimuksia voi laatia edes monopoliasemassa. Pykälähän on ilman määritelmiä täysin kohtuuton, koska sitä voi soveltaa täysin diktatuurimaisesti.

Asiamies sopimuksessa lukee purkuperusteena mm. ”…tai muutoin osoittautuu Asiamieheksi sopimattomaksi” . Tämän lisäksi mainitaan tällainenkin, että: ”ryhtyy toimenpiteisiin, jotka vahingoittavat Veikkausta”. Salassapidosta määritellään siten, että: ”kaikki tiedot asiakkaista, rahapeleistä ja/tai Veikkauksesta ovat luottamuksellisia. Tämä velvollisuus pysyy voimassa senkin jälkeen kun sopimus on muilta osin päättynyt”. 

Noissa sitä riittää käräjillä täsmennettävää, EU-tuomioistuimesta nyt puhumattakaan. Muutoin Asiamieheksi sopimaton on melko diktatuurimainen teksti. Liian iso, vai liian pieni, vai Asiamies osoittautuukin Asiaemännäksi? Olen varmaan yksinkertainen, mutta en ymmärrä mikä on muutoin sopimattoman virallinen määritelmä. Jos asiamies lähettää jollekin sukulaiselle joulukortin käyttämällä siihen Veikkauksen arpakuorta, niin tämä on Veikkaukselle vahingollista toimintaa, koska Veikkaus maksoi kuoren. Sopimuspykälän perusteella tästä voi sopimuksen purkaa,  mutta turha luulo, että noin voisi oikeasti toimia. Pelotella voi kyllä. Varmaa on se, että asiakkaiden tietoja pitää loppuelämä käsitellä luottamuksellisesti, mutta varmaa on myös se, ettei asiamies joudu loppuelämäänsä pitämään naamaansa kiinni siitä, että tietää jotain ”väärää” Veikkauksesta. Asiamiessopimuksessa ei ole edes sopimussakkoa tällaiselle tilanteelle, mutta silti uhotaan, että: ” loppuelämän oot saatana visusti hilijaa”! Tuon pykälän mukaan Asiamies ei saisi ihmeellisistä pykälistä kysyä edes lakimiehen mielipidettä, koska tällöin hän ei käsittelisi tietoa luottamuksellisesti ja sehän on todella suuri sopimusrikkomus.

Ajatellaan, että joku asiamies kertoisi vuonna 2006 ryypänneen Espanjassa palkintomatkalla Veikkauksen edustajan kanssa ja tämä edustaja olisi kertonut asiamiehelle Veikkauksen ongelmasta, joka syntyy internet pelaamisesta. Internet pelaamisessa Veikkaus säästää asiamiespalkkiot ja jo tuona vuonna ne olisi nostaneet niin paljon tulosta, että nopea tuloskasvu olisi katsottu huonoksi asiaksi ja se olisi kyseenalaistanut koko monopoliaseman. Edustaja olisi kertonut, että noita rahoja ei voi näyttää tuloksessa, vaan ne pitää tuhlata ja niillä kestitetään ja voidellaan ministereitä, että monopoliasema säilyisi. Kyllä tällainen tieto kuuluisi kertoa eteenpäin ja luulisi olevan kiinnostavaa tietoa monopoliasemaa vastaan taisteleville peliyhtiöille. Selvää olisi, että sopimuksen voimassa ollessa tämä tietovuoto kilpaileville yhtiöille olisi vahinkoa tuottava teko ja purkuperuste täyttyisi. Mutta jos tästä kertoilisi muille ihan tavallisille ihmisille ja siitä seuraisi sopimuksen purku, olisi melko varmaa, että tuo vahvemman osapuolen väärin toimiminen ei kuuluisi lain tulkinnan mukaan salassapidon piiriin. Jos tuosta sitten sopimus purettaisiin, niin vielä kalliimpaa informaatiota olisi tarjota kilpaileville yhtiöille.

Jos osaisi määritellä kaksinaismoralismin…

Marko, Ansionsa Mukaan Oy

R.I.P. Mother Fucker!

Tulit elämääni kesällä 1985. Olin tuolloin 12-v ja 10kk vanha lapsi. Sen jälkeen olemme olleet läheisissä väleissä muutamaa vuotta lukuun ottamatta 18.7.2018 saakka. Vietimme tuona aikana nautinnollisia hetkiä yhdessä. Yhteisiä hetkiä pystyn päässä laskemaan meillä olleen kaiken kaikkiaan yli 300 000 kappaletta. Aina seurasi ei mielestäni ollut tervettä, eikä tervetullutta. Eniten sinussa vitutti se, että seurasi maksoi mulle rahaa joka päivä. Näinä vuosina käytin sinuun rahaa noin 60 000e. Silti olit liki joka päivä jälleen tervetullut luokseni. Avosylin otin sinut vastaan ensimmäisenä aamulla ja viimeisenä illalla. Kunnes 17.7.2018 kävit niin hermolleni, että päätin katkaissa välit sinuun seuraavana iltana kello 21.00. Tällöin sanoin sinulle, että: ”Suksi vittuun mun elämästä!” Tämän jälkeen ei sinua herra Cigarettes ole näkynyt, eikä tule muuten näkymäänkään.

Vajaa pari vuotta sitten olin erään pariskunnan kutsumana heidän kotonaan miettimässä, voinko/ osaanko heitä auttaa, vai tarvitsevatko he ylipäätänsä apua mihinkään. Kun kävin välillä ulkona tupakalla, kertoi perheen vaimo lukeneensa erään kirjan ja viimeisen sivun luettuaan ei ollut koskaan enää tupakoinut. Arvaappa heräsikö mielenkiintoni? En piruillessani kerro mikä kirja oli nimeltään, sillä sitten kun oikeasti haluat tupakoinnin lopettaa, muistat tämän kirjan nimen minulta kysyä. Näin mielenkiintosi lopettamista kohtaan pysyy paremmin yllä. Elämäni paras sijoitus tämä kirja tulee varmuudella olemaan, koska kirja maksoi 20e ja säästää/ tuottaa… lue lopusta paljonko. Tälle vaimolle haluan sanoa KIITOS! Kun nähdään jossain, nappaa hihasta kiinni ja tarjoan vaikka savukkeen…

Kirja ei ole pelottelu kirja tupakan vaaroista yms. vaan silkkaa faktaa siitä, kuinka nikotiini riippuvuus on myytti. Sitä ei oikeasti ole olemassa, tai jos onkin niin se on todella lyhyt aikainen. Päivä tai pari. Loput perustuu luuloon riippuvuudesta. Kirjan kirjoittaja pitää klinikkaa, jossa valmentaa asiakkaitaan tupakoimattomuuteen. Hän maksaa rahat takaisin mikäli asiakas ei onnistu lopettamaan. 4% asiakkaista saa rahansa takaisin! Kirjaa on myyty miljoonia ja sen pohjalta tulleiden palautteiden perusteella kirjan lukeneista 90% lopettaa tupakoinnin ja vieläpä helevetin helpolla.

Luin kirjan viime kesänä ja lopetin tupakoinnin nauraen jo sivulla 60. Seuraavana päivänä sivulla n. 80 kirjoittaja kirjoitti, että: ”Älä lopeta vielä, vaan lue kirja ensin loppuun”. Ostin askin ja aloin jälleen tupakoida… Pari päivää myöhemmin oli reilu 200 sivuinen opus luettu ja lopetin ilman pienintäkään tuskaa. Se oli niin helppoa, että reilu viikko myöhemmin pummasin serkulta tupakan tietäen kuinka helppoa lopettaminen on. Mutta kirjailija olikin oikeassa. Siitä alkoi uusi entistä suurempi tupakointi kausi. Jälkeenpäin kun tätä tapahtumaa analysoin, tulin siihen tulokseen, että uteliaisuuteni lukea kirja oli suurempi kuin halu lopettaa tupakointi, minkä käytökseni serkun seurassa todistaa.

Viime talvena luin kirjan toiseen kertaan ajatuksena tällä kertaa olla toheloimatta. Jälkeenpäin voin kertoa ajoituksen olleen täydellisen väärä. Suunnitelmissa oli suuria muutoksia elämään muutenkin, joten tämäkin elämän muutos samaan syssyyn oli jo liikaa. Kaikista tuli yhtäkkiä helevetillinen stressi. Tiesin kyllä mikä stressiin hetkellisesti helpottaa, joten kioskille mars.

Kun tänä kesänä olen saanut todella nauttia kesälomasta, eli kuumasta ja auringosta, en tiedä tällaisessa kesälomassa parempaa hommaa kuin istua kotiterassilla aurinkoa ottamassa itseään lukemalla sivistäen ja välillä tempassa olut, käydä uimassa jonka jälkeen tempassa toinen olut ja jatkaa taas lukemista auringossa. Siinä terassilla palaa muuten sivussa savuke poikineen. Kun morsiammeni jäi heinäkuun puolessa välissä lomalle, heitin kirjan nurkkaan mutta pidin tupakat läsnä ja oluet kylmänä. Kun olimme kolme päivää ja yötä istuneet terassilla jutustellen ja tupakoiden, huomasin polttaneeni melkein kartongin, eli 10askia kolmeen vuorokauteen. Meni muuten totaalisesti hermot.

Tuona 17-18.7 välisenä yönä nukkumaan mennessä tein suunnitelman. Ylös aamulla klo 7.00 koska päivän aikana pitää ehtiä lukemaan koko tupakkavastainen kirja kannesta kanteen ja polttaa loput 2 askia tupakkaa kirjaa lukiessa ja kaikki pitää olla valmista klo 21.00 jolloin istun alas, pyhitän kaiken ajatuksen viimeiseen savukkeeseeni ja se tulee olemaan sitten siinä. Ehdin helposti lukea kirjan ja jopa vielä helpommin polttaa kaksi askia viimeisiä savukkeitani. Se loppui tuona iltana, kun kytevän filtterin painoin tuhkakupin pohjaan kellon ollessa 21.04 paikallista aikaa.

En väitä, että lopettaminen olisi ollut todella helppoa, mutta se on ollut uskomattoman helppoa. Ei ole päivää mennyt, etteikö tupakka olisi käynyt mielessä useastikin, mutta ei ole ollut lähelläkään se, että olisi haluttanut polttaa tupakka. Kielsin tosin morsiantani pitämästä savukkeitaan minun näkösällä ja varmaan ymmärsi mitä tarkoitan, kun hänen ystävättären savukkeet olivat eräänä päivänä meidän keittiön pöydällä. Minuutin kuluttua ne olivat 3mm pätkissä samassa paikassa. Jos on satojen tuhansien toistojen tapa, niin en halunnut ottaa riskiä, että huomaamattani toimin kuten aina ennenkin ja sytytän tupakan miettimättä sitä.

Kun morsiammeni näki, kuinka helpolla siirryin 60kpl vuorokausi annoksesta nollaan savukkeeseen, hän päätti lukea kirjan myös. Hän ei taida olla ihan kokonaan sitä vieläkään lukenut, mutta on ollut savuton kohta kaksi viikkoa. Hänen puolestaan en voi luvata, että hän on loppu elämänsä polttamatta, mutta uskon hänen tietävän, että nyt se vaatii jo uudelleen aloittamisen. Tämän vuoksi uskoisin, että hän ei enää ikinä tupakoi.

Monet ovat sanoneet, että: ”sä oot vasta ollu noin vähän aikaa polttamatta, joten on liian aikaista sanoa lopullisesti. Sitä repsahtaa niin helpolla”, johon olen vastannut aina, että:” ja sä et ole lukenut samaa kirjaa kuin mä. Miten savuton ihminen voi repsahtaa? Nyt mun pitäisi jälleen tehdä päätös tupakoinnin uudelleen aloittamisesta, joten en aio sitä päätöstä tehdä enää ikinä. Tein tuon päätöksen vuonna 1985 ja uudelleen vuonna 2006. Kolmatta kertaa en enää tee”. Olen myös ottanut ne legendaariset oluet, joiden yhteydessä tekee mieli polttaa. Olen myös syönyt, jonka jälkeen savut kyllä maistuu. Ei ole tullut mieleen polttaa tupakkaa, vaikka olen huomannut tottumukseni tilanteeseen. Usko tai älä, niin karkin syönti on syystä jota en ymmärrä, suurin tupakkaa kaipaava hetki. Mutta ei ole tuolloinkaan tullut mieleenkään polttaa tupakkaa.

Keväällä vetäessäni talousvalmennusta, näytin exelillä miten pienistä säästöistä tulee vuosien saatossa sijoittamalla valtavat omaisuudet, kysyi eräs koulutettava, että: ”Paljos tuo sun tupakointi sulle maksaa loppuelämän aikana”? Juu-u, tiesin mutta silti poltin. Voin tässä kertoa, että viimeisenä vuotena tupakointi on maksanut mulle 14e vuorokaudessa, joten seuraavat 30-v ei maksaisi enää 60 000euroa, vaan 153 000e. Jos vuosittaisen 5200e innostuisi vielä sijoittamaan korkoa korolle 30-v ajan, tulee siitä melko mairea perintö jollekin joka perinnön saa. Suosittelen kirjaa suurella sydämmellä. Se on jo nyt tuottanut minulle hintansa 17,5 kertaisesti takaisin. Jos syystä tai toisesta haluat lopettaa tupakan polton, älä ainakaan apteekkiin mene. Kysäise multa tuon kirjan nimi ja tee elämäsi paras sijoitus monessakin mielessä.

Kun tupakoitsijat sanovat, ettei tupakoimattomuus rahaa säästä, koska se menee kuitenkin johonkin, niin olen todellakin samaa mieltä.

En vaan vielä tiedä mihin nämä rahat tulevina vuosina sijoitan, mutta johonkin sijoitukseen ne varmasti joka vuosi menevät, mutta tupakkaan niitä ei enää sijoiteta.

Marko, Ansionsa Mukaan Oy

Aivan sama mitä se maksaa!

Oletko koskaan tullut ajatelleeksi kun juttelet jostain oikeudenmukaisesta ajatuksesta jonkun kanssa, että on paljon halvempaa jutella leveitä, kuin viedä leveät jutut oikeaan elämään? Mulla on kieltämättä silloin tällöin juolahtanut mieleen.

Ihmiset tapaavat jatkuvasti känistä siitä, kuinka paljon kaikki on kallistunut. Kuinka sähkö on kallista, kuinka ruoka on kallista yms. Mutta kun tulee verkkolehdellä kysely siitä, olisitko valmis maksamaan kotimaisesta maidosta enemmän, jos siitä jäisi alkutuottajalle enemmän, niin ei näy yhtään kommenttia siitä, kuinka kallista meidän ruokamme jo on. Tosin mahtavimmat kommentoijat uhoavat maksavansa vaikka tuplahinnan tässä tapauksessa. Itsellä tulee tuossa mieleen kysymys, että:” ei helevetti, kuinka sä olet onnistunut selviämään lapsuudestasi”? Kyseessähän on retorinen kysymys ja tarkoittaa sitä, että tuo aika lienee ollut turhauttavaa noin mahtavalle ja valmiille persoonalle.

Näiden kommenttien perusteella ei onneksi uutta hintatasoa päätetä, eikä valitettavasti voida korvamerkitä tilannetta siten, että puheet pitävät kuten korttipöydässä, eli nämä kommentoijat joutuisivat aina maksamaan tuplahinnan, joka olisi korvamerkitty tälle alkutuottajalle. Toista mieltä oleet maksaisivat entisen hinnan.

Mikäli maitolitra maksaisi yhtäkkiä euron enemmän kuin ennen ja tällaisilla kommentoijilla on tavallinen lapsiperhe, jossa maitoa kuluu vaikka 5ltr päivässä, tarkottaisi tuo keskimäärin 152,5e lisäkulua kuukaudessa. Tässä perheessä ruokalasku voisi olla tavallisesti 600e kuukaudessa, joten nyt siihen olisi tulossa reilu 25% lisää. Joo varmaan olet valmis maksamaan vaikka tuplat ja kaikissa muissakin asioissa jotka kuulostavat komealta ja reilulta on puheissa helppo olla epäitsekäs. Mullekin on aivan sama kuinka paljon bensa maksaa, kunhan diesel olisi halvempaa! Pitää vielä muistaa, että yli puolet meidän keskiluokasta velkaantuu joka kuukausi lisää. Luonnollisesti tässä esimerkissä suoraan 152,5e enemmän kuin ennen. Tämä nopeuttaisi oleellisesti taloudellista katastrofia koko yhteiskunnassamme.

Varsinainen aihe tänään on kuitenkin lounasruokailu ja siellä asiakkaana oleminen. Nuo kiinteän hinnan palveluiden tuottajat ovat tuoneet lehtijutuissakin esille hävikki taistelun. Lounaspaikoissa itseäni tympäsee katsoa niitä asiakkaita, jotka lappavat lautaset täyteen, juomaa otetaan monta lasillista ja lopuksi osa ruoista kipataan roskiin. Onko koskaan tullut mieleen, että hakemalla ruokaa tai juomaa tarvittaessa lisää, yrittäjä pärjää paremmin tai itse säästät rahaa. Ei ole, koska näin on helpompaa? Kaikki se ruoka joka laitetaan roskiin, voisi edelleen olla jääkaapissa kypsentämättä. Jos asiakkaat täyttäisivät yhden lasin johon hakisivat lisää, jäisi useita koneellisia tiskejä päivässä pesemättä. Näin toimiessa ateria maksaisi vähemmän tai palvelu olisi kannattavampaa ja pysyisi olemassa pidempään. Jos lohikeitto on lounaalla jo loppunut, en minä syytä ääneen yrittäjää, vaan hiljaa mielessäni kiroan niitä, jotka ovat osan keitosta lappaneet ekojäteastiaan.

Kun ruoan tähteet ja useat astiat jäävät tarjottimen kera lähtiessä pöytään paikassa jossa astioille on palautusvaunu, vetää tällaisen näkeminen totaali hiljaiseksi. Paitsi silloin kerran, kun se jäi mun kanssa ruokailevalla. Tällöin sanoin kohteliaasti, että:” Vitun vatipää tuut samantien hakemaan nuo astiat ja viet ne sinne minne ne kuuluvat!” Tuttavani sanoi mulle, että: ”orjatyö on kiellettyä ja tämä paikka ei maksa mulle palkkaa siitä, että teen heidän työt”. Sanoin yrittäjän käytännössä euron hänelle siitä maksavan, että hän vie astiat itse paikoilleen. Kun tuttavani ei ymmärtänyt miten, selitin tämän hänelle.

Kuvitellaan, että paikassa käy 100 asiakasta lounaalla päivässä, joka kyllä kuulostaa meidän talousalueella suurelta lukemalta, mutta silti. Lounasaika on vaikka 4h. Kuukaudessa on keskimäärin 23 arkipäivää. 23×4=92 lounastuntia kuukaudessa. Tällä saliin palkatulla siivoajalla on tuntipalkka vaikka kympin. Siihen 10% lomakorvausta ja sosiaalikulut päälle, sekä keskimääräiset sairauslomamäärät, tarkoittaa tämä sitä, että tunti maksaa yrittäjälle 18e. 92h x 18e = 1656e kuukaudessa. 23 päivää ja 100 annosta päivässä tekee 2300 annosta kuukaudessa. 1656e lisäkulu jaettuna 2300 annoksella tarkoittaa 72snt per annos. Tähän päälle arvonlisävero ravintolassa 24% tekee 89e lisäkulua per annos. Eli jos lounas maksaa astiavaunun läsnäollessa 9e maksaisi se jonkun Hannun tai Kertun korjatessa asiakkaiden jäljet 9,9e. Näin ollen tuttavalleni yrittäjä käytännössä maksaa 90snt siitä, että tuttavani palauttaa astiat itse astiavaunuun.

Mikäli kävi niin, että tuplasti liioittelin annosmyynnin kappalemäärää, eivät kulut pienenisi silti. Tällöin tämä tarkoittaisi 1,78e hinnan korotusta per annos. Juu juu, varmaan olet valmis sen aina jutuissasi maksamaan, mutta tiedän sinun vaihtavan ruokapaikkaa välittömästi kun tällainen hinnankorotus ruokaan tulee. Suksit samantien vittuun ravintolasta ilman, että edes huomaat Hannun tai Kertun luutu kädessä siellä heiluvan.

Tuttavani puolustautui vielä sanomalla, että: ”ne siellä jo valmiiksi työskentelevät voivat ne kerätä”, johon ei tarvinnut vastata muuta kuin:”Tottakai se näin menee”. Mutta jos tuttavani joutuisi omassa työssään samalla rahalla tekemään reilusti enemmän kuin ennen, olisi liiton päässä luuri punaisena.

Kaikki vaikuttaa kaikkeen myös sinun toiminnassasi.

Marko, Ansionsa Mukaan Oy

 

Elintärkeä puhelin kuolemaksi?

Korvalla kannettavien tietokoneiden käyttö on lisääntynyt melko räjähdysmäisesti. Melko mahtavia tutkimuksiakin on tehty niiden käytöstä ja käytön vaikutuksesta käyttäjään.

Ehkä mielenkiintoisin tilanne tutkimuksissa on 40-50 vuotiaiden miesten some riippuvuus ja minun mielestä kaikkein halveksuttavin. Vain minun mielipide. Tämä ryhmä on tutkimusten mukaan eniten itsestään valheellista kuvaa viljelevä ryhmä. Tietenkään eivät itseään vähättele, mutta ”tontilla käyneet” kyllä tietävät totuuden. Tutkimuksessa kerrottiin kuinka jokainen itse voi testata ylipäätänsä riippuvuuden kännykkään varsin yksinkertaisesti. Mikäli avaat puhelimen yli 15x päivässä ilman, että se soi tai aiot soittaa, olet jo ensimmäisellä asteella menossa. Viisitoista kertaa… Varmaan jokainen tietää jonkun, joka ei laske puhelinta viittätoista kertaa päivän aikana edes kädestään.

Toinen mielenkiintoinen tutkimus on se, kuinka ruutujen käyttö illalla vaikuttaa unen laatuun ja stressiin. Tutkimuksen mukaan ne jotka nukkumaan mennessä selaavat kännykkää, kärsivät huonosta unen laadusta, ovat aamulla äreämpiä ja pitkin päivää stressaantuneempia kuin ne, jotka eivät ole viimeiseen tuntiin ennen nukkumaan menoa koskeneet mihinkään laitteeseen.

Kolmas mielenkiintoinen tutkimus joka on tullut vastaan on se, kuinka paljon sosiaalisen median käyttö maksaa rahaa palkanmaksajalle. Muistutan, että on täysin laillista kieltää henkilökohtaisen puhelimen käyttö työaikana ja neuvoisin niin myös tekemään, mikäli puhelinta ei käytetä työn tekemiseen.

Mutta miksi puhelinta paljon käyttävät eivät vastaa puhelimeen? Mä en yleensä vastaa puhelimeen keskustellessani jonkun kanssa, vaan mykistän pirinän sen soidessa. Täydellinen poikkeus on se kun soitto tulee tuntemattomasta numerosta. Tällöin pyydän keskustelukumppanilta anteeksi ja sanon, että: ”tää on joku tärkeä ja on pakko vastata”. Usein multa kysytään, että mistä tiedän tuntemattoman numeron olevan tärkeä asia? No on tiedäkään, mutta sen tiedän, että jos vastaan vain tuntemiini numeroihin, niin silloin teen bisnestä pelkästään tuttujen kanssa. Melko rajallinen olisi markkina, mutta kun on pari tuttua maailmallakin, niin voisin somessa elvistellä bisnekseni olevan globaalia…

Mulla oli joku aika sitten täydellinen idea eräälle yrittäjälle antaa, jolle olisi ollut ostajatkin valmiina. Yritin tälle yrittäjälle soittaa kaksi kertaa viikossa kolmen viikon ajan. Koskaan hän ei vastannut ja sen jopa ymmärrän, koska aina ei voi eikä pidäkään puhelimeen heti vastata. Sitä en silti ymmärrä, että hän ei koskaan soittanut takaisin. Se mahdollisuus häneltä nyt meni sivu suun. Kävin tätä yrittäjää vakoilemassa sosiaalisessa mediassa ja voi jumalauta sitä tyhjän päiväisten uutisten jakoa ja päivityksiä päivittelyistä. Ei päivää ollut, etteikö useaan kertaan ollut ehtinyt naamailemaan naamakirjassa, mutta uuden tilin tekoon ei riittänyt aikaa. Ei ainakaan joutanut soittamaan takaisin tuntemattomaan numeroon.

Vastakkaistakin esimerkkiä löytyy. On useita yrityksiä ja yrittäjiä joilla on vastaaja päällä ja vastaaja pyytää jättämään puhelinnumeron äänimerkin jälkeen ja lupaa, että sieltä soitetaan takaisin. Tiedän myös yrityksiä, jossa ei yleensä vastata puhelimeen heti, mutta ilman mitään puhelinvastaajapalvelua niistä viimeistään huomenna tulee aina soitto takaisin. Tästä mainittakoot esimerkkinä Lapin Kumi Oy ja voidaan miettiä voiko tällä halulla tehdä bisnestä olla vaikutusta siihen, että ovat kohta levittäytyneet puoleen Suomeen ja isolta osin tulorahoitteisesti.

Tuosta työaikana oman puhelimen käytöstä voisi vielä kertoa havaintoja. Liian useasti näen yleensä ruoka paikoissa ja virastoissa sitä, että työntekijä on uppoutunut työhönsä ja vieressä soi työpuhelin. Annan täyden synninpäästön sille, ettei katkaise keskittymistään vastaamalla puhelimeen heti (oletan soittavan myöhemmin takaisin tulleeseen puheluun), mutta se saa minut raivon partaalle, että kun oma puhelin tällä työntekijällä päästää piippauksen, niin työ keskeytyy välittömästi ja alkaa oman puhelimen selaaminen.

Viimeksi kun tällaisen näin, päätin pyhästi, että tästä eteenpäin ilmoitan aina hänen työnantajalle välittömästi, että hänellä on varas töissä ja tarjoan juridista neuvontaa tämän työaikaa varastavan ihmisen erottamiseksi.

Paljonko ihmiset tutkimuksen mukaan viettävät aikaa vuorokaudessa puhelimen kanssa värkkäämiseen en edes viitsi paljastaa. Mietin hiljaa mielessäni tuon luettuani, että kuinka ison ajan prosenttuaalisesti laskettuna nämä ihmiset ”vetävät elämästään viemäristä alas”. Mietin myös mitä kuolinvuoteella vastaavat kysymykseen, oliko elämä hienoa aikaa?

Ole tarkkana puhelimen kanssa. Tuntematon numero voi olla oikeasti elämäsi tärkein puhelu. Myös kaikki aika mitä turhaan värkkäämiseen käytät on pois jostain muusta ja sitä aikaa et takaisin saa. Käytät puhelintasi miten vaan, niin voit olla varma siitä, että siinä saat elämässä Ansiosi Mukaan toisella käytöllä erillä lailla kuin toisella käytöllä.

Käytän toki itsekin puhelinta muuhun kuin soittamiseen. Aamu kahvia terassilla juodessa luen talousuutisia useista lähteistä. Luen myös muutamia bisnes ja juridiikka blogeja. Mutta silloin kun teen jotain tärkeää, kuten töitä tai edes kehitän itseäni opiskelemalla lisää lukemalla kirjaa, voit olla varma ettet saa minua puhelimella kiinni. Voit myös olla varma, että lopetettuani soitan jokaiseen vastaamattomaan puheluun takaisin.

Tunnettu numero viimeisenä ja tuntematon ensimmäisenä.

Marko, Ansionsa Mukaan Oy